Kategorier
Internationellt: utställning

Mahler tecknar Bernhard

Med start på Thomas Bernhards födelsedag den 9 februari och fram till 26 februari visas en utställning där den österrikiske tecknaren Nicolas Mahler illustrerar Bernhards liv och verk. Nicolas Mahler har sedan tidigare tecknat en seriebiografi över Bernhard: Thomas Bernhard. Die unkorrekte Biografie och omarbetat Bernhards roman Alte Meister till serieboksform. Utställningen arrangeras i Salzburg i samarbete med det Internationella Thomas Bernhardsällskapet (ITBG). Information på ITBG:s hemsida.