Sällskapet

Svenska Thomas Bernhardsällskapet är en ideell förening
baserad i Malmö.

Sällskapets ändamål är att främja intresset för författaren Thomas Bernhard, att öka kännedomen om hans verk och att uppmärksamma forskning samt litterär och annan konstnärlig produktion med anknytning till Thomas Bernhards författarskap eller liv.

Sällskapet föresätter sig att fullfölja detta syfte genom att bedriva publikationsverksamhet, samt arrangera föreläsningar och seminarier.

Styrelsen består i skrivande stund av ordförande Jan Erik Bornlid, ledamöter Kettil S. Kasang, Erik Gavelin och Lovisa Persson, och suppleant Torbjörn Flygt.