Kategorier
Okategoriserade

Bernhard som romanfigur

I Eric Gavelins roman Vy över Semmering uppträder Thomas Bernhard tillsammans med sin ”Lebensmensch” Hedvig Stavianicek. Den senare är huvudpersonen i bokens sista tredjedel. I de två första tredjedelarna får vi följa två andra kvinnor med anknytning till den kulturella världen under 1900-talets första hälft, Alma Mahler, som ung och gift med Gustaf Mahler under dennes sista levnadsår, och Klara Beck-Loos, fotograf och gift med arkitekten Adolf Loos.

Förhållandet mellan Stavianicek och Bernhard skildras från deras första möte på kurorten St Veit omkring 1950, då Bernhard är i tjugoårsåldern, och fram till Hedvigs död i mitten av 1980-talet. Bernhard ses som mottagaren både av likvida medel för sitt uppehälle och av viktig kritik av sina litterära arbeten. Stavianiceks roll för Bernhards verk har aldrig lyfts fram så tidigare. Har Gavelin låtit romanförfattarens frihet locka honom till att gå utöver verkligheten?

Fler tips på Bernhardinspirerad litteratur kan fås via denna artikel skriven av Jessica Ferri för LA times. Tre relativt nysläppta böcker (artikeln är skriven sommaren 2022) som enligt Ferri kännetecknas av ”Bernhardian ranting” är: The Novelist av Jordan Castro, Saint Sebastian’s Abyss av Mark Haber och The Longcut av Emily hall.